Monday, November 24, 2008

Top 10 Pinoy Desserts:

Ang 10 sa paborito kong panghimagas...


1.  Minatamis na  saging (samahan pa ng gatas at yelo!)
2.  Barquillos
3.  Sagobe (saging, sago, gabi, at bilo bilo na hinaluan ng ube para maging purple ang kulay, sa ibang lugar, ginatan ang tawag dito)
4.  Palitaw
5.  Sinukmani (malagkit na kanin na niluto sa panutsa)
6.  Tira-tira (titirahin talaga ang ngipin mo sa sobrang tamis nito)
7.  Sapin-sapin 
8.  Sago't Gulaman
9.  Leche Flan
10. Pastillas

Anu pa?  isip pa kayo!! 

No comments: