Monday, October 10, 2016

Kawalan

Sinusubukan ko naman
na harapin and katotohanan
na lunukin and sakit
dulot ng karanasang puno ng pait

Pinaninindigan ko naman
na igalaw ang mga kalamnan
na bigyang buhay
katawang pagod at lupaypay

Pero paano sa mundong ito
sa araw araw na buhay ko
kawalan ng lunas sa damdamin
at and pag-asa na matatawag na akin

Wala na, di na kita maramdaman...